Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Test animation

Mình thử làm một chút ảnh động, cũng học được khá nhiều thứ hay ho :.D 
I try to make some animation and learn so much fun :.D
More is coming up1 nhận xét: