Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Sách Đố vui cùng bé

Đố vui cùng bé là serie sách có 3 tập gồm những câu đố vui dành cho trẻ em của anh Minh Châu sưu tầm và nghĩ ra, mình phụ trách phần vẽ minh hoạ. Vì là sách đầu tiên làm được phát hành nên cảm thấy rất hào hứng với dự án này, cố gắng hết sức để làm cho đợt 1-6-2011. Mãi đến bây giờ mới được phát hành chính thức nhưng cầm sách thật thấy rất là vui, chất lượng và màu in vượt qua mong đợi. Mong là mọi người cũng thích, sách chắc sẽ ra nhà sách và tuần sau, khoảng 16-11-2011, nếu chắc ăn mọi người có thể kiếm ở hệ thống của Fahasha.

My Children's Book - "The fun quizzes with kid"
Puplished in Vietnam by Nha Nam, "The fun quizzes with kid" is the first 3 volumes book which I illstrated for. I want to describe mischievousness and cuteness through 4 kids' normal life in my country, what they do, what they play and what they wonder. So hope you like this!