Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

New book

Lâu quá quên cập nhật blog luôn. Thôi hôm nay post hình mới mới vẽ xong tức thì luôn hen. Thật ra thì cũng còn nhiều hình chưa post, nhưng mình vẫn thích blogspot này chỉ cập nhật một số hình riêng biệt và chưa public nhiều hơn :D
Đây là bản sketch nhân vật đầu tiên của sách đang tiến hành làm. Vì nội dung cũng không có mới nên chắc là sẽ cố gắng đẩy mạnh và tập trung vào hình vẽ nhiều còn, sẽ còn chỉnh sửa nhiều, nhưng trên tinh thần chính tạm thế này đã hen :D Mọi người cứ góp ý thoải mái vì tranh dự định sẽ vẽ mang nặng tính trang trí và dùng mảng trơn thôi :D

Long time no see. I'm very sorry but there're some new sketch for new book project right now. I hope I can update it often on this blog, so you can see the whole process :D
Because the story is not new, I try to focus on character design and lay-out. Here are not the final images. All comments are welcome :D


 Alađanh

 Friends

 Genie

 Jafar

 Jasmine

King