Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Demo 2D Animation

Dài hơn ảnh động lần trước, lần này mình muốn nó hoàn chỉnh và thử thêm nhiều thứ, kết quả là học được rất nhiều, mong lần sau làm sẽ tốt hơn nữa

This time I want to try and make this animation longer and more complete. Hope it will better in the future :.D


Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Test animation

Mình thử làm một chút ảnh động, cũng học được khá nhiều thứ hay ho :.D 
I try to make some animation and learn so much fun :.D
More is coming upThứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Wallpaper for Wednesday

 Lâu quá hok update blog j hết :.< Thật ra cũng có nhiều thứ muốn kể nhưng vì tật tham gia nhiều trang mà mỗi lần cập nhật rất là làm biếng. Thôi nhân dịp Hoàng tử Bé được xuất bản lại với nhiều bìa gốc do nhiều nxb khác nhau phát hành, mình tặng các bạn wallpaper của bìa do mình vẽ minh họa nha


For a long long long time I didn't upload anything on here :.<
So sorry and sorry again because in this time, I use an old artwork for a wallpaper.
Le Petit Prince is publishing again in Vietnam with better quality. I think it deserve for a good book like this.