Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Old love

Một lần check facebook thấy được tấm hình này trong 1 cái note gì đó chả liên quan j ( http://www.spiegel.de/images/image-66892-galleryV9-hxvg.jpg ). Ban đầu cũng chỉ định vẽ lại để tập sketch thôi nhưng càng vẽ càng thích, cuối cùng thành ra như vầy. Rồi lại quên mất nó, mãi đến hôm qua mới đem ra vẽ hoàn chỉnh lại. Love is never old, right? :]

Here is my sketch bases on this inspiration (sorry for missing author, cause I find it on a facebook's note). First purpose is just only training, but in the end I want put more feeling, more emotion on it. Love is never old, right? :]

First sketch 
Final Artwork


1 nhận xét:

  1. I love your sense of creating beautiful strong using amazing painting technique! ^^ Wish you luck!

    Trả lờiXóa